Atferdsendring for å oppnå mer for:

 • • Individ

 • • Team

 • • OrganisasjonVåre tjenester
Motivate
Change
Action

Atferdsendring for å oppnå mer for:

 • • Individ

 • • Team

 • • Organisasjon

Våre tjenester
Motivate
Change
Action
 
 

Abonner på gratis leksjoner

Din reise for personlige utvikling begynner her, last ned Change 66 nå

Get reports from the trenches on what`s working now

Velkommen
Abonner på gratis leksjoner

Get reports from the trenches on what`s working now
Din reise for personlige utvikling begynner her, last ned Change 66 nå

Velkommen

 

Er du leder og trenger et verktøy for atferdsendring?

 • Vi skaper engasjement og mestringsfølelse i forbedring- og utviklingsarbeid
 • Vi jobber for å skape bedre- og ekstraordinære resultater
 • Vi hjelper deg med å komme fra teori og ord, til handling

WiseHouse leverer digitale verktøy som bidrar til praktisk, målrettet handlekraft og bedre resultater.

 • Hvis du er god på ledelse og trenger et verktøy for atferdsendring
 • Hvis du ønsker å skape en kultur for kontinuerlig forbedring
 • Hvis du ønsker å utvikle en lærende organisasjon

da er dette noe for deg og din organisasjon.

Digitale verktøy

WiseHouse analysen gjøres i realtime, lagres og kan gjøres på nytt slik at man kan se endringer over tid. Vår digitale plattform sammenstiller informasjon fra flere ulike områder som aldri har blitt utført tidligere. Les mer


Change66

Change66 motiverer og hjelper deg til å gjennomføre det du har bestemt deg for.  Change66 hjelper deg å «fade» ut dine dårlige vaner og motiverer deg til å praktisere på de nye og bedre. 


Konsulenttjenester

Alt vi gjør, gjør vi for å skape merverdi og bedre resultater for kundene gjennom økt bevissthet og bedre ferdigheter som ledere, medarbeidere og team. Les mer


Kurs og Webinarer

”Ledelsesfaget består av mer enn å øke kunnskapen om det”. sit. Rune Haugen, som har gjennomført over 30 skreddersydde lederprogram. Se vår kurskatalog

OM WISEHOUSE

Ved hjelp av våre digitale verktøy kan WiseHouse fortelle deg som person, medarbeider, leder, ditt team eller gruppe hva som funger bra og hvor det er forbedringsmuligheter. WiseHouse analysen gjøres i realtime, lagres og kan gjøres på nytt slik at man kan se endringer over tid.

Vår digitale plattform sammenstiller informasjon fra flere ulike områder som aldri har blitt utført tidligere. Fra deg som person, hva du opplever virksomheten du arbeider i stiller opp med av ressurser, din opplevelse av dine arbeidsmåter, hva som er resultatene av arbeidet for virksomheten og deg som person.

Ved hjelp av analysegeneratoren i WiseHouse og dine ønskede endringer, tar vi disse direkte ut i Change66 som motiverer og hjelper deg til å gjennomføre det du har bestemt deg for. Change66 hjelper deg å «fade» ut dine dårlige vaner og motiverer deg til å praktisere på de nye og bedre.

WiseHouse lanserer i Desember, den ultimate julegaven. WiseHouse sin folkeaksje, vær med på veksten. Les mer her

HVORFOR TA IBRUK CHANGE 66 I DIN VIRKSOMHET?

Som rådmannen I Nesseby kommune sa, vi har et titalls verktøy men WiseHouse sitt digitale utviklingsverktøy, Change 66 binder det hele sammen.

Utviklings- og forbedringsarbeid blir systematisert, digitalisert, kosteffektivt og med en brukerterskel som alle kan håndtere.

Kontakt oss

null null