Har du utfordringer i:

  • • Organisasjonen?

  • • Ledergruppen?

  • • Lederrollen din?

Våre tjenester

WISEHOUSE HJELPER ORGANISASJONER MED Å SKAPE BEDRE RESULTATER GJENNOM Å:

  • Forbedre arbeidsmåter- og arbeidsprosesser for mer effektive ledergrupper, team og prosjekter.
  • Forbedre arbeidsmåter- og arbeidsprosesser i leder- og medarbeiderutvikling.

WiseHouse leverer digitale verktøy som bidrar til praktisk, målrettet handlekraft og bedre resultater.

Vi leverer et komplett system for å motivere til endring og følger opp med handling gjennom hele endringsprosessen.

Utviklingsverktøyet Change66 hjelper deg å finne ut hva som bør endres gjennom en unik analysemetodikk som samler og sammenstiller data som beslutningsgrunnlag for årsaksanalyse og prioritering. Change66 hjelper deg å gjennomføre endringene.

Don't try to change; train to change.-James O. Prochaska

Digitale verktøy

WiseHouse analysen gjøres i realtime, lagres og kan gjøres på nytt slik at man kan se endringer over tid. Vår digitale plattform sammenstiller informasjon fra flere ulike områder som aldri har blitt utført tidligere. Les mer


Change66

Change66 motiverer og hjelper deg til å gjennomføre det du har bestemt deg for.  Change66 hjelper deg å «fade» ut dine dårlige vaner og motiverer deg til å praktisere på de nye og bedre.  Les bloggen


Konsulenttjenester

Alt vi gjør, gjør vi for å skape merverdi og bedre resultater for kundene gjennom økt bevissthet og bedre ferdigheter som ledere, medarbeidere og team. Les mer


Kurs

”Ledelsesfaget består av mer enn å øke kunnskapen om det”. sit. Rune Haugen, som har gjennomført over 30 skreddersydde lederprogram. Se vår kurskatalog

OM WISEHOUSE

WiseHouse har digitalisert og videreutviklet X- og Y/ modellene. X- modellen er utviklet av Sørsveen OG Baustad (Ledelse på Norsk 1986) gjennom de siste 30 årene og brukt med suksess i analog, papirbasertversjon. Dokumentert i flere bøker.

Ved hjelp av våre digitale utviklingsverktøy kan WiseHouse fortelle deg, ditt team eller prosjektgruppe hva som funger bra og hvor det er forbedringsmuligheter. Analysen gjøres i realtime, lagres og kan gjøres på nytt slik at man kan se endringer over tid.

Vår digitale plattform sammenstiller informasjon fra flere ulike områder som aldri har blitt utført tidligere. Intensjon er å identifisere årsakssammengene fra deg som person, hvordan du opplever ressursene fra virksomheten du arbeider i, din opplevelse av dine arbeidsmåter, hva som er resultatene av arbeidet dere skaper sammen for virksomheten og for deg som person.

Ved hjelp av analysegeneratoren velger du dine prioriterte forbedringstiltak direkte ut i Change66 som motiverer og hjelper deg til å gjennomføre det du har bestemt deg for. Change66 hjelper deg å «fade» ut dine dårlige vaner og motiverer deg til å praktisere på de nye og bedre.

The only person we can truly change is our self.-L. Hunter Louins

Hvorfor ta ibruk Chang66 i din virksomhet?

Som rådmann i Nessseby sa, vi har et titalls verktøy men WiseHouse sitt digitale utviklingsverktøy Change66 binder det hele sammen.

Utviklings- og forbedringsarbeidet blir systematisert, digitalisert, kosteffektivt og med en brukerterskel som alle kan håndtere.

Change is a process, not an event.-James O. Prochaska

Contact us